Název služby:Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice
Typ služby:domov pro osoby se ZP
Poskytovatel:Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.
Forma:pobytová
Adresa:Hlavní 1, 768 32 Zborovice
Telefon:573369017
Web:http://www.ouss-uh.cz, www.zborovice.unas.cz
E-mail:usp.zborovice@quick.cz
Cílová skupina:

C í l o v á   s k u p i n a uživatelů Domova jsou dospělé ženy a muži od dvaceti sedmi let s mentálním, zdravotním, tělesným, případně s kombinovaným postižením. U těchto osob se předpokládá částečná nebo neúplná soběstačnost v základních životních dovednostech, se sníženou schopností uplatňovat svá práva, což může vést ke vzniku nepříznivé sociální situace a potřebě využívat sociální službu Domova. Jedná se o osoby v nepříznivé sociální situaci vyžadující 24 hodinovou podporu.

Cílová skupina:

  • Osoby s kombinovaným postižením
  • Osoby s mentálním postižením
  • Osoby s tělesným postižením
  • Osoby se zdravotním postižením - specifikace cílové skupiny: osoby s Huntingtonovou nemocí, osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo nemoci, osoby po cévních mozkových příhodách.

Věková struktura:

  • Dospělí (27-64 let)
  • Mladší senioři (65-80 let)
  • Starší senioři (nad 80 let)
Kapacita:95 lůžek
Registr MPSV:ANO

Zpět na předchozí stranu