Název služby:Intervenční centrum
Typ služby:invervenční centra
Poskytovatel:Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace
Forma:ambulatní a terénní
Adresa:kontaktní místo: Nitranská 4091, 767 01 Kroměříž
Telefon:577 210 809
Web:http://www.centrum-poradenstvi.cz
E-mail:info@centrum-poradenstvi.cz
Cílová skupina:děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi
Kapacita:
Registr MPSV:ANO

Zpět na předchozí stranu