Název služby:Kontaktní a poradenské centrum Plus Kroměříž
Typ služby:kontaktní centrum
Poskytovatel:Charita Kroměříž
Forma:ambulatní
Adresa:Ztracená 63/1, 760 01 Kroměříž
Telefon:573 336 569, streetworkeři: 737 929 332, 773 454 862
Web:http://www.kromeriz.charita.cz
E-mail:kc.km@seznam.cz, kc.kkm@kromeriz.charita.cz
Cílová skupina:osoby ohrožené společensky nežádoucími jevy, drogově závislí, žijící v sociálně vyloučených komunitách a s rizikovým způsobem života, rodinní příslušníci a blízcí těchto osob. Specifická cílová skupina - drogově závislé těhotné ženy a drogově závislí rodiče, především matky, které se starají o malé děti.
Kapacita:350 uživatelů za rok, 4 000 kontaktů za rok (10 minut jednání)
Registr MPSV:ANO

Zpět na předchozí stranu