Název služby:Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – Kroměříž
Typ služby:odborné sociální poradenství, (+ půjčovna kompenzačních pomůcek)
Poskytovatel:Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Forma:ambulantní a terénní
Adresa:Velehradská 625/4, 767 01 Kroměříž
Telefon:573 335 340
Web:http://www.sons.cz
E-mail:kromeriz-odbocka@sons.cz
Cílová skupina:osoby se zrakovým postižením nad 15 let
Kapacita:40 intervencí (45 minut na 1 intervenci)
Registr MPSV:ANO

Zpět na předchozí stranu