Název služby:Sociální poradna
Typ služby:odborné sociální poradenství
Poskytovatel:Charita Kroměříž
Forma:ambulantní a terénní
Adresa:Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž
Telefon:573 330 013 733 741 666 - vedoucí 733 755 847 - soc. prac.
Web:http://www.kromeriz.charita.cz
E-mail:socialni.poradna@kromeriz.charita.cz
Cílová skupina:děti a mládež ve věku 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé trestné činnosti, rodiny s dítětem/dětmi, senioři, etnické menšiny
Kapacita:denní kapacita ambulance - 11 intervencí, denní kapacita terén - 8 intervencí (intervence = 30 minut jednání)
Registr MPSV:ANO

Zpět na předchozí stranu