Název služby:Terénní program Plus (Zdounky a Zborovice)
Typ služby:terénní programy
Poskytovatel:Terénní program Plus (Zborovice a ZDOUNKY)
Forma:terénní
Adresa:Ztracená 63/1, 760 01 Kroměříž
Telefon:573336569, streetworkeři: 737 929 332, 773 454 862
Web:http://www.kromeriz.charita.cz
E-mail:kc.km@seznam.cz
Cílová skupina:osoby ohrožené společensky nežádoucími jevy, drogově závislí, žijící v sociálně vyloučených komunitách
Kapacita:150 klientů
Registr MPSV:ANO

Zpět na předchozí stranu