Kroměříž a okolí

Zařízení,činnost,službaTelefonPoskytovatelSlužba
Centrum denních služeb - Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s.573 341 700Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s.centrum denních služeb
Česká katolická charita Charitní dům Kroměříž 573 342 749Česká katolická charitadomov pro seniory
Domov pro seniory U Kašny Kroměříž573 500 711, 774 771 055Sociální služby města Kroměříže, p. o.domov pro seniory
Domov pro seniory U Moravy Kroměříž573 503 958, 774 771 053Sociální služby města Kroměříž, p. o.domov pro seniory
Domov pro seniory Vážany Kroměříž573 503 751, 725 821 973Sociální služby města Kroměříže, p. o.domov pro seniory
Domov se zvláštním režimem – Strom života573 514 974, 774771060Sociální služby města Kroměříže, p. o.domov se zvláštním režimem, provozování služby Senior TAXI
Charitní pečovatelská službavedoucí: 773 755 847
sociální pracovník: 733 741 666
Charita Kroměřížpečovatelská služba
Pečovatelská služba Kroměříž573 341 700Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.pečovatelská služba
Sociální poradna573 330 013 733 741 666 - vedoucí 733 755 847 - soc. prac.Charita Kroměřížodborné sociální poradenství
Osobní asistence733 755 841, 733 741 444, 573 333 405Charita Kroměřížosobní asistence
Klub seniorů v KroměřížiMěsto Kroměřížvolný čas
Centrum denních služeb - Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s.573 341 700Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s.centrum denních služeb
Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Kroměříž 777 005 912Centrum pro zdravotně postižené Zlínského krajeodborné sociální poradenství
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka – Denní stacionář Kroměříž573 336 504, 573 509 530Sociální služby města Kroměříže, p. o.denní stacionář
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka Kroměříž573 509 530Sociální služby města Kroměříže, p. o.domov pro osoby se ZP
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka Kroměříž - odlehčovací služba573 509 530Sociální služby města Kroměříže, p. o.odlehčovací služba
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka Kroměříž - služba osobní asist573 509 530Sociální služby města Kroměříže, p. o.osobní asistence
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka Kroměříž - podpora samostatnéh573 509 530Sociální služby města Kroměříže, p. o.podpora samostatného bydlení
Domov se zvláštním režimem – Strom života573 514 974, 774 771 060Sociální služby města Kroměříže, p. o.domov se zvláštním režimem, provozování služby Senior TAXI
Horizont Kroměříž777 721 132, 777 721 145Centrum služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnostsociální rehabilitace
Charitní pečovatelská službavedoucí: 773 755 847
sociální pracovník: 733 741 666
Charita Kroměřížterénní služby
Osobní asistence733 755 841, 733 741 444, 573 333 405Charita Kroměřížosobní asistence
Pečovatelská služba Kroměříž573 341 700Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.pečovatelská služba
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.573 331 729, 777 957 085 (jen SMS)Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.odborné sociální poradenství
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.573 331 729, 777 957 085 (jen SMS)Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.sociáně aktivizační služby
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.573 331 729Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.tlumočnické služby
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – Kroměříž573 335 340Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČRsociálně aktivizační služba
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – Kroměříž573 335 340Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČRodborné sociální poradenství, (+ půjčovna kompenzačních pomůcek)
Sociální poradna573 330 013 733 741 666 - vedoucí 733 755 847 - soc. prac.Charita Kroměřížodborné sociální poradenství
Sociální rehabilitace Zahrada573 334 017Charita Kroměřížsociální rehabilitace
Středisko rané péče Olomouc 585 222 921, 585 203 004Středisko rané péče SPRP Olomoucraná péče
ROSKA Kroměříž731 138 141 (p. Jana Čermáková)ROSKA KroměřížNávazné služby pro osoby se ZP
terénní programy577 434 562ARGO, Společnost dobré vůle, Zlínterénní služby
Intervenční centrum577 210 809Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizaceinvervenční centra
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi573 335 528Charita Kroměřížazylové domy pro matky s dětmi
Kontaktní a poradenské centrum Plus Kroměříž573 336 569, streetworkeři: 737 929 332, 773 454 862Charita Kroměřížkontaktní centrum
Rodinné centrum Kroměříž, z. s. 724 667 622, 724 667 621, 724 667 722, 724 567 540, 724 667 655, 573 345 555Rodinné centrum Kroměříž, z. s.sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kroměříž573 340 131Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.odborné sociální poradenství
Sociální poradna573 330 013 733 741 666 - vedoucí 733 755 847 - soc. prac.Charita Kroměřížodborné sociální poradenství
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek FOD Kollárova Kroměříž573 334 888, mob: 724 667 622 Fond ohrožených dětísociální rehabilitace
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek FOD Havlíčkova Kroměříž573 332 370, mob: 724 567 536 Fond ohrožených dětísociální rehabilitace
Středisko výchovné péče573 333 333Středisko výchovné péčevolný čas
MC Klubíčko573 333 333, mob: 732 572 287MC Klubíčko, o.s.volný čas
studio Kamarád608 848 978studio Kamarádvolný čas
Azylový dům573 340 630ASTRAS, o. p. s.azylový dům
terénní programy577 434 562ARGO, Společnost dobré vůle, Zlínterénní služby
Kontaktní a poradenské centrum Plus Kroměříž573 336 569Charita Kroměřížkontaktní centrum
Nízkoprahové denní cetrum ADAM573340630ASTRAS, o. p. s.nízkoprahové denní centrum
Noclehárna573340630ASTRAS, o. p. s.noclehárny
Sociální poradna573 330 013 733 741 666 - vedoucí 733 755 847 - soc. prac.Charita Kroměřížodborné sociální poradenství
Sociální rehabilitace Zahrada573334017Charita Kroměřížsociální rehabilitace
Terénní program Plus Kroměříž573336569, streetworkeři: 737 929 332, 773 454 862Charita Kroměřížterénní programy